Búza Anett

Munkavédelmi technikus és tűzvédelmi előadó

+36 30 213 5190

Hívjon bizalommal!

Hétfő - Péntek: 8:00 - 16:00

Hétköznapokon, munkaidőben.

TŰZVÉDELEM

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁS

A Tűzvédelmi Szabályzat az adott munkahelyen betartandó tűzvédelmi előírásokat tartalmazza.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek tűzvédelmi szabályzatot kell készíttetniük – egy legalább középszintű tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel – ha:

  • a munkavégzésben résztvevő családtagokkal együtt 5 főnél több munkavállaló van foglalkoztatva;
  • az általuk használt helyiség legnagyobb befogadóképessége meghaladja az 50 főt vagy
  • kereskedelmi szálláshelyet üzemeltetnek. 

A Tűzvédelmi Szabályzatot a tevékenység megkezdése előtt el kell készíteni és a tevékenység megkezdésekor el kell rendelni az alkalmazását.

A munkáltató kötelessége alkalmazottjaival megismertetni a Tűzvédelmi Szabályzatban foglaltakat tűzvédelmi oktatás keretében. Az oktatás megtörténtét az oktatási naplóban kell rögzíteni és ezt az érintettek az aláírásukkal igazolják.

A szabályzat jóváhagyására jogszabályi kötelezettség nincs, de a tűzvédelmi törvény alapján a tűzvédelmi szabályok betartásáért a munkahelyi vezető, üzemeltető, tulajdonos a felelős.

Az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség ellenőrizheti a Tűzvédelmi Szabályzat meglétét. Szankcionálhat a szabályzat hiánya, hiányosság esetén, illetve ha azt jogosultság nélkül készítik el vagy nem tartják meg a tűzvédelmi oktatást.

TŰZRIADÓ TERV

A Tűzriadó terv a Tűzvédelmi Szabályzat melléklete, amelyben a szabályzat készítője rögzíti az adott létesítményben keletkezhető tűz vagy robbanás esetére az előre látható és tervezhető feladatokat; a szervezési, személyi és technikai megoldásokat.

Mikor kötelező Tűzriadó tervet készíteni?

– épületre, épületrészre, ha az:

  • menekülésben korlátozott személyek elhelyezésére, ellátására, foglalkoztatására szolgál
  • legalább 50 fő befogadóképességű oktatási intézmény
  • tömegtartózkodás céljára szolgáló helyiséggel rendelkezik, vagy az épületrészben, épületben egyidejűleg 300 főnél többen tartózkodhatnak
  • 20 főnél nagyobb férőhellyel rendelkező szálláshely esetén

 

– épületrészre, épületre, szabadtérre, ha az

  • 50 főnél nagyobb befogadóképességű szórakozóhely
  • 1000 kg-nál vagy liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes állapotban lévő fokozottan tűz és robbanásveszélyes anyaggal dolgoznak – kivéve: üzemanyagtöltő állomások

TŰZVÉDELMI HÁZIREND

Milyen esetekben kötelező elkészíteni?

A jogszabály így fogalmaz: (30/1996 BM rendelet)

“4/A. § *  (1) *  A háromnál több építményszinttel rendelkező és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa köteles írásban kidolgozni, Tűzvédelmi Házirend elnevezéssel kiadni az épületre, épületrészre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, és gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.”

A Katasztrófavédelmi Hatóság ellenőrizheti a Tűzvédelmi Házirend meglétét, valamint a dokumentumban foglaltak szakmai helyességét.

Kiszabható bírságok mértéke: (259/2011 KR.)

Jogszabályi hivatkozások:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról

30/1996. BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről

  1. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról